8919/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
8919/UBND-THKH
Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Nhà máy sản xuất vật liệu bảo ôn và tấm thạch cao Long Sơn tại Khu Kinh tế Nghi Sơn
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT702636858-6-20221655675460879trangnt22.06.2022_07h45p15_tuandm_22-06-2022-08-55-38_signed.pdf
 Trở về trang trước