6375/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
6375/UBND-THKH
Giao tham mưu việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp hồ Thạch An xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy.
Ngày ban hành 21/05/2020
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT555609241-5-20201589939575463_(kynh)(21.05.2020_08h38p46)_signed.pdf
 Trở về trang trước