1289/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1289/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ đất tại xã Hà Bình và xã Yến Sơn, huyện Hà Trung của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị - CTCP
Ngày ban hành 19/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT266823129-4-20211618303637999_(giangld)(19.04.2021_07h53p15)_signed.pdf
 Trở về trang trước