11381/UBND-VX
Chi tiết văn bản
11381/UBND-VX
Giao triển khai thực hiện Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT666474684-8-20221659498848322_thihv_04-08-2022-06-19-27_signed.pdf
 Trở về trang trước