39/GXN-UBND
Chi tiết văn bản
39/GXN-UBND
Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án Khu trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa chất lượng cao RTD quy mô 1.200 nái, 50 lợn đực và 4.800 hậu bị tại xã Giao An, huyện Lang Chánh của Công ty cổ phần Chăn nuôi RTD
Ngày ban hành 11/02/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy xác nhận
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT845164965-2-20221644371460357_(giangld)(11.02.2022_10h04p33)_signed.pdf
 Trở về trang trước