1614/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1614/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của ông Đàm Cảnh Tăng ở phố Thắng, phường Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa.
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT183284235-5-20221652231237917_(giangld)(11.05.2022_16h43p29)_signed.pdf
 Trở về trang trước