2501/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2501/QĐ-UBND
Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Hậu Lộc
Ngày ban hành 30/06/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT865182292-6-20201593414912326_quyenpd_30-06-2020-12-36-04_signed.pdf
 Trở về trang trước