5061/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5061/QĐ-UBND
Cho Công ty TNHH Tân An thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu thể thao, vui chơi giải trí Thọ Xuân tại thị trấn Thọ Xuân và xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân
Ngày ban hành 29/11/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d5061.signed.pdf
 Trở về trang trước