3983/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3983/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền thuê đất nộp ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án Trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợptại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 11/10/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT968642093-10-20211633861563616hoangmc10.10.2021_21h43p08_thinv_11-10-2021-07-47-21_signed.pdf
 Trở về trang trước