5085/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5085/QĐ-UBND
Giao đất đợt 1 cho Công ty TNHH BT Triệu Sơn để thực hiện dự án Khu dân cư mới Nam Đồng Nẫn 1 tại thị trấn Triệu Sơn và xã Minh Sơn, Triệu Sơn
Ngày ban hành 27/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT416207988-11-20201606389169611_(quyennd)(27.11.2020_07h39p11)_signed.pdf
 Trở về trang trước