1968/UBND-CN
Chi tiết văn bản
1968/UBND-CN
Giao tham mưu đấu nối đường nhánh vào QL.1 tại Km381+500, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn.
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT864760412-2-20241707182965227_(hieulv)(07.02.2024_11h00p26)_signed.pdf
 Trở về trang trước