641/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
641/QĐ-UBND
V/v giao đất cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp thực hiện chức năng, thẩm quyền quản lý đất đai theo quy định của pháp luật
Ngày ban hành 05/02/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT517040064-1-20241706690447930_(giangld)(05.02.2024_15h08p49)_signed.pdf
 Trở về trang trước