2936/UBND-VX
Chi tiết văn bản
2936/UBND-VX
Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/02/2019 của Chính phủ
Ngày ban hành 14/03/2019
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c2936_signed.pdf
 Trở về trang trước