4904/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4904/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Giấy và Bao bì Bỉm Sơn
Ngày ban hành 16/11/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT241886444-11-20201605410763633dinhquanghung15.11.2020_13h34p02_thinv_16-11-2020-08-57-28_signed.pdf
 Trở về trang trước