261/KH-UBND
Chi tiết văn bản
261/KH-UBND
Triển khai, thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển
Ngày ban hành 04/12/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT341827306-12-20201606963377849_quyenpd_03-12-2020-22-06-51_signed.pdf
 Trở về trang trước