1901/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1901/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 13/05/2024
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT482270900-5-20241715240869122hieulv10.05.2024_11h06p49_tungdt_12-05-2024-07-35-39_signed.pdf
 Trở về trang trước