37/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
37/CĐ-UBND
Công điện về việc ứng phó khẩn cấp với siêu bão sắp vào Biển Đông
Ngày ban hành 17/12/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT100194860-12-20211639728635776_(giangld)(17.12.2021_16h14p55)_signed.pdf
 Trở về trang trước