44/GP-UBND
Chi tiết văn bản
44/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Gia hạn lần 01) cho Bệnh viện Mắt Thanh Hóa
Ngày ban hành 17/03/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp44.signed.pdf
 Trở về trang trước