223/TB-UBND
Chi tiết văn bản
223/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn - Trưởng Ban tại Hội nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa về các biện pháp ứng phó với cơn bão Conson và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thời gian tới
Ngày ban hành 09/09/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT47281243-9-20211631179145089_giangld_09-09-2021-16-34-27_signed.pdf
 Trở về trang trước