159/GP-UBND
Chi tiết văn bản
159/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH Triệu Thái Sơn
Ngày ban hành 09/10/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp159.signed.pdf
 Trở về trang trước