133/GP-UBND
Chi tiết văn bản
133/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH Cảng quốc tế Nghi Sơn (có Trụ sở tại xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) được xả nước thải vào nguồn nước từ hoạt động của Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo, khai thác và kinh doanh các cầu cảng 1, 2, 3, 4, 2A - Bến cảng quốc tế Nghi Sơn tại xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 06/08/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT336271801-8-20201596594478518chanth05.08.2020_09h32p39_quyennd_05-08-2020-16-02-10_signed.pdf
 Trở về trang trước