148/KH-UBND
Chi tiết văn bản
148/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III năm 2020
Ngày ban hành 06/07/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT231509225-7-20201593764253382_quyenpd_06-07-2020-11-09-42_signed.pdf
 Trở về trang trước