39/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
39/QĐ-UBND
Cho Công ty TNHH Thương mại Ngọc Hiệp chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất (đợt 2) để sử dụng vào mục đích Cửa hàng xăng dầu kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại tại xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 06/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d39.signed.pdf
 Trở về trang trước