4961/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4961/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ sản xuất vụ Đông năm 2019 - 2020
Ngày ban hành 19/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT294082995-11-20201605621798609_(quyennd)(18.11.2020_15h05p20)_signed.pdf
 Trở về trang trước