15924/UBND-CN
Chi tiết văn bản
15924/UBND-CN
Giao giải quyết đề nghị chuyển quyền sử dụng đất sau khi ĐTXD hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án đối ứng của dự án BT đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa - Bình Minh, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 12/10/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT578067520-10-20211633921427086_(trangnt)(11.10.2021_17h06p17)_signed.pdf
 Trở về trang trước