45/GP-UBND
Chi tiết văn bản
45/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản đất san lấp tại xã Hà Sơn, huyện Hà Trung đối với Tổng Công ty CP Đầu tư Xây dựng Minh Tuấn
Ngày ban hành 24/02/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT526206101-2-20211613979136470_giangld_24-02-2021-10-55-00_signed.pdf
 Trở về trang trước