8071/UBND-VX
Chi tiết văn bản
8071/UBND-VX
Thực hiện Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT6718630-6-20211623224192536_(chiennv)(10.06.2021_08h34p56)_signed.pdf
 Trở về trang trước