10/CT-UBND
Chi tiết văn bản
10/CT-UBND
Tập trung triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 28/03/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ CT
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm ct10.signed.pdf
 Trở về trang trước