18652/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
18652/UBND-KTTC
Giao tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Ngày ban hành 25/11/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT342790316-11-20211637765351683_(hoangmc)(25.11.2021_09h49p04)_signed.pdf
 Trở về trang trước