631/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
631/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Cửa hàng xăng đầu Vĩnh Hùng tại xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc
Ngày ban hành 05/02/2024
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT673122002-2-20241707093075301_thinv_05-02-2024-09-23-48_signed.pdf
 Trở về trang trước