1785/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1785/QĐ-UBND
Thu hồi đất do UBND xã Hà Bắc quản lý và giao UBND huyện Hà Trung tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật
Ngày ban hành 20/05/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT389137026-5-20201589970155707chanth21.05.2020_07h11p15_quyennd_21-05-2020-08-49-20_signed.pdf
 Trở về trang trước