4724/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4724/QĐ-UBND
Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 33)
Ngày ban hành 24/11/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT128323057-11-20211637576135827_tungdt_24-11-2021-06-24-22_signed.pdf
 Trở về trang trước