1622/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1622/QĐ-UBND
Chấp thuận cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đức Huấn nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Hải Long, huyện Như Thanh.
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT928299038-5-20221652238007137_(giangld)(12.05.2022_14h02p20)_signed.pdf
 Trở về trang trước