3908/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3908/QĐ-UBND
Điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản số 2981/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 10/10/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ ndq
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3908_signed.pdf
 Trở về trang trước