1597/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1597/QĐ-UBND
Cho Công ty TNHH Quang Vinh thuê đất để thực hiện dự án Mở rộng và điều chỉnh Khách sạn Tím tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn.
Ngày ban hành 11/05/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT284537120-5-20221652085141960_(giangld)(10.05.2022_16h45p54)_signed.pdf
 Trở về trang trước