49/BC-UBND
Chi tiết văn bản
49/BC-UBND
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2019
Ngày ban hành 01/04/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc49_signed.pdf
 Trở về trang trước