619/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
619/UBND-KTTC
Giao tham mưu thu hồi đất ngoài mốc GPMB dự án Xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Hà Trung
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT699127965-1-20211610440401009_dinhquanghung_13-01-2021-08-01-17_signed.pdf
 Trở về trang trước