10/CT-UBND
Chi tiết văn bản
10/CT-UBND
Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu, giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 29/05/2023
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT203722234-5-20231685074015467hoangmc26.05.2023_11h52p02_tuandm_28-05-2023-16-45-31_signed.pdf
 Trở về trang trước