14536/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14536/UBND-THKH
Báo cáo thông tin, số liệu về phân công, bố trí công việc cho học sinh, sinh viên đào tạo cử tuyển
Ngày ban hành 30/09/2022
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT199088497-9-20221664444325353trangnt29.09.2022_19h08p14_trangnt_30-09-2022-07-39-41_signed.pdf
 Trở về trang trước