43/2023/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
43/2023/QĐ-UBND
Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 1988/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 16/11/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT680667903-11-20231700106569928_(giangld)(16.11.2023_11h43p24)_signed.pdf
 Trở về trang trước