14033/UBND-NN
Chi tiết văn bản
14033/UBND-NN
Tham mưu thực hiện Công văn số 2588/TĐC-TCCL ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT606637326-9-20221663648124625_(tungct)(22.09.2022_09h04p18)_signed.pdf
 Trở về trang trước