2166/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2166/QĐ-UBND
Kiện toàn Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh
Ngày ban hành 21/06/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT847999317-6-20221655694604597_tuandm_21-06-2022-08-59-12_signed.pdf
 Trở về trang trước