5032/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5032/QĐ-UBND
Chuyển giao cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp lại về UBND huyện Nga Sơn quản lý, xử lý
Ngày ban hành 24/11/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT459395597-11-20201606097937738_thinv_23-11-2020-22-01-31_signed.pdf
 Trở về trang trước