41/GP-UBND
Chi tiết văn bản
41/GP-UBND
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế) cho Hộ kinh doanh Lê Văn Sỹ
Ngày ban hành 18/02/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT14741202-2-20221645083062553_(giangld)(18.02.2022_11h01p23)_signed.pdf
 Trở về trang trước