3178/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3178/QĐ-UBND
Phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước Khe Lùng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT944022536-9-20221663693799211_giangld_22-09-2022-09-59-20_signed.pdf
 Trở về trang trước