51/GP-UBND
Chi tiết văn bản
51/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH Winners Vina được xả nước thải vào nguồn nước từ hoạt động của Nhà máy may xuất khẩu, tại Tiểu khu Nga Lộ 1, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 11/03/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT626688890-3-20221646905217297_(giangld)(10.03.2022_17h26p39)_signed.pdf
 Trở về trang trước