14044/UBND-NN
Chi tiết văn bản
14044/UBND-NN
Giao triển khai thực hiện Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT126444545-9-20221663808327408_(tungct)(22.09.2022_09h11p38)_signed.pdf
 Trở về trang trước