10318/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
10318/UBND-THKH
Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm văn hóa,thông tin, thể thao và du lịch trực thuộc UBND huyện Vĩnh Lộc
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT883870600-7-20201596083922660_quyenpd_31-07-2020-09-25-28_signed.pdf
 Trở về trang trước