8925/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
8925/UBND-KTTC
Giao tham mưu giải quyết đề nghị về các giải pháp hỗ trợ vận tải ô tô trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT880999918-6-20221655861100336_chiennv_22-06-2022-09-43-30_signed.pdf
 Trở về trang trước