2612/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2612/QĐ-UBND
Hủy bỏ Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố định mức, đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung)
Ngày ban hành 16/07/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT299717793-7-20211626315555531trangnt15.07.2021_09h32p34_liemmx_15-07-2021-23-01-36_signed.pdf
 Trở về trang trước